Kem Inspirasi Serikandi Suksess

Wednesday, June 17, 2009


Remaja merupakan aset yang paling berharga bagi negara.Hal ini kerana golongan remaja merupakan waris yang bakal menerajui kepimpinan dan kemajuan negara pada masa hadapan.Justeru,mereka perlu dilengkapkan dengan kemantapan fizikal dan mental dalam menghadapi cabaran yang mendatang.Menyedari hakikat tersebut,Unit Pembangunan Modal Insan dan Unit Bimbingan Dan Kaunseling telah menyediakan inisiatif dengan menganjurkan program yang dikenali sebagai KEM INSPIRASI SERIKANDI SUKSESS untuk serikandi Maahad Ahmadi yang bakal menjadi tunggak utama negara mascapadana ini.
Objektif program :

· Memupuk keprihatinan serikandi untuk menghayati Islam sebagai satu cara hidup.
· Membina peribadi serikandi muslimah yang berdaya saing, berkepimpinan,kreatif dan
produktif
· Memberi kesedaran kepada serikandi mengenai peranan dan sumbangan mereka dalam
pembangunan sekolah,masyarakat,agama dan negara.

0 comments: